مدیرکل کمیته امداد کردستان |
پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان صدقه توسط کردستانی ها ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد کردستان :

پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان صدقه توسط کردستانی ها

سنندج - مدیرکل کمیته امداد کردستان از پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون تومان صدقه توسط مردم این استان خبر داد.