مدیرکل کمیته امداد کرمان |
اجرای طرح هر کارمند یک یتیم در استان کرمان ۲۶ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد کرمان :

اجرای طرح هر کارمند یک یتیم در استان کرمان

کرمان - مدیرکل کمیته امداد کرمان از اجرای طرح هر کارمند یک یتیم در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر  ۲۷ هزار و ۵۷۵ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد هستند.