مدیرکل کمیته امداد گیلان |
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان استان گیلان ۰۸ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد گیلان :

اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان استان گیلان

رشت - مدیرکل کمیته امداد گیلان از اختصاص 220 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی به مددجویان استان طی سال جاری خبر داد.