مدیریت بحران استان یزد |
ضرورت تهیه سند کاهش خطر حوادث و سوانح ذیل قانون مدیریت بحران ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
معاون عمرانی استاندار یزد تاکید کرد:

ضرورت تهیه سند کاهش خطر حوادث و سوانح ذیل قانون مدیریت بحران

یزد-معاون عمرانی استاندار یزد بر تهیه سند کاهش خطر حوادث و سوانح ذیل قانون مدیریت بحران و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از داده ها و امکانات مورد نیاز در موقع بحران تاکید کرد.