مدیریت واحد شهری در بجنورد عملی می شود |
مدیریت واحد شهری در بجنورد عملی می شود ۱۶ دی ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

مدیریت واحد شهری در بجنورد عملی می شود

بجنورد - شهردار بجنورد گفت: مدیریت واحد شهری با هدف جلوگیری از حفاری های مازاد عملی می شود.