مدیر آموزش‌وپرورش دامغان |
پژوهش سرای دانش‌آموزی دامغان جزو پژوهش سراهای برتر استان سمنان ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مدیر آموزش‌وپرورش دامغان :

پژوهش سرای دانش‌آموزی دامغان جزو پژوهش سراهای برتر استان سمنان

دامغان - مدیر آموزش‌وپرورش دامغان از اختصاص ۷۰ میلیون تومان اعتبار به پژوهش‌سرای دانش‌آموزی این شهرستان خبر داد.