مدیر آموزش و پرورش اسفراین |
فردا آغاز رقابت ۲ هزار و ۷۰۲ داوطلب اسفراینی در آزمون سراسری ۱۴۰۰ ۰۸ تیر ۱۴۰۰
مدیر آموزش و پرورش اسفراین:

فردا آغاز رقابت ۲ هزار و ۷۰۲ داوطلب اسفراینی در آزمون سراسری ۱۴۰۰

اسفراین - مدیر آموزش و پرورش اسفراین از رقابت ۲ هزار و ۷۰۲ داوطلب اسفراینی در آزمون سراسری امسال خبر داد.

تعطیلی ۲ روزه برای ۲ دبستان اسفراین ۱۰ دی ۱۳۹۸
مدیر آموزش و پرورش اسفراین :

تعطیلی ۲ روزه برای ۲ دبستان اسفراین

اسفراین- مدیر آموزش و پرورش اسفراین از تصمیم برای تعطیلی ۲ روزه ۲ دبستان شهر اسفراین خبر داد.