مدیر آموزش و پرورش اسفراین |
تعطیلی ۲ روزه برای ۲ دبستان اسفراین ۱۰ دی ۱۳۹۸
مدیر آموزش و پرورش اسفراین :

تعطیلی ۲ روزه برای ۲ دبستان اسفراین

اسفراین- مدیر آموزش و پرورش اسفراین از تصمیم برای تعطیلی ۲ روزه ۲ دبستان شهر اسفراین خبر داد.