مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند |
آغاز اعزام ۲۴۰ دانش آموز مرندی به مناطق عملیاتی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند :

آغاز اعزام ۲۴۰ دانش آموز مرندی به مناطق عملیاتی

مرند – مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند از آغاز اعزام 240 نفر ازدانش آموزان مرندی به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور خبر داد.