مدیر اجرایی اتحادیه نانوایان بجنورد |
وجود شن و سنگریزه در آرد نانوایی های بجنورد ۲۱ آذر ۱۳۹۸
مدیر اجرایی اتحادیه نانوایان بجنورد :

وجود شن و سنگریزه در آرد نانوایی های بجنورد

بجنورد - مدیر اجرایی اتحادیه نانوایان بجنورد گفت: از ۱۰ روز گذشته، وجود شن، ماسه و ناخالصی در آردهای دریافتی از یک کارخانه آرد بجنورد، سبب بروز مشکلاتی برای نانوایان و مردم شده است.