مدیر امور آبفای بافق |
اجرای عملیات آبرسانی به چهار روستای شهرستان بافق ۲۹ آذر ۱۳۹۹

اجرای عملیات آبرسانی به چهار روستای شهرستان بافق

یزد- مدیر امور آبفای بافق گفت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری، عملیات ساخت مجتمع آبرسانی مبارکه در راستای آبرسانی به 4 روستای شهرستان بافق آغاز و با پیشرفت 92درصدی در حال اجرا است.

اجرای خط آبرسانی به روستاهای قطروم و فاضلیه در شهرستان بافق ۰۵ آذر ۱۳۹۹

اجرای خط آبرسانی به روستاهای قطروم و فاضلیه در شهرستان بافق

یزد- عملیات لوله گذاری خط انتقال آب به روستاهای قطروم و فاضلیه ی بافق با پیشرفت 95 درصدی در حال اجرا است.