مدیر امور آبفای بهاباد |
عملیات آبرسانی به پنج روستای شهرستان بهاباد به پیشرفت ۸۰ درصد رسید ۱۴ دی ۱۳۹۹

عملیات آبرسانی به پنج روستای شهرستان بهاباد به پیشرفت ۸۰ درصد رسید

یزد- مدیر امور آبفای بهاباد از پیشرفت 80 درصدی عملیات آبرسانی به پنج روستای شهرستان بهاباد واقع در استان یزد خبر داد.