مدیر امور آبفای میبد |
پیشرفت ۴۸درصدی مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار مترمکعبی شهرستان میبد ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پیشرفت ۴۸درصدی مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار مترمکعبی شهرستان میبد

یزد- مدیر امور آبفای میبد از پیشرفت 48 درصدی مخزن ذخیره آب شرب 10 هزار متر مکعبی شهرستان میبد خبر داد .