مدیر امور آبفا مریوان |
اجرای ۱۰ پروژه آب و فاضلاب در کردستان ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مدیر امور آبفا مریوان :

اجرای ۱۰ پروژه آب و فاضلاب در کردستان

سنندج - مدیر امور آبفا مریوان از اجرای ۱۰ پروژه فعال آب و فاضلاب با اعتباری حدود ۳۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی استانی و منابع داخلی شرکت خبر داد.