مدیر امور سرمایه‌گذاری جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی |
اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیر امور سرمایه‌گذاری جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی:

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

بیرجند - مدیر امور سرمایه‌گذاری جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی از تزریق ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی استان در هفت ماه گذشته در قالب تسهیلات خبر داد.