مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیلان |
تولید ۱۴ هزار تن تخم مرغ در گیلان ۱۴ آبان ۱۳۹۸
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

تولید ۱۴ هزار تن تخم مرغ در گیلان

رشت - مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در این استان طی سال جاری خبر داد.