مدیر امور عمرانی پارک یزد |
محدودیت اعتبار عمرانی پارک علم و فناوری یزد؛ عدم تکمیل پروژه احداث ساختمان مراکز رشد اقبال ۱۴ دی ۱۳۹۹

محدودیت اعتبار عمرانی پارک علم و فناوری یزد؛ عدم تکمیل پروژه احداث ساختمان مراکز رشد اقبال

یزد- مدیر امور عمرانی پارک یزد، عدم تامین و تخصیص کامل اعتبار را یکی از چالش های مهم احداث ساختمان مرکز رشد عمومی دانست و گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات عمرانی پارک، بخشی از اعتبار پروژه مذکور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین شده است.