مدیر تامین مسکن و ساختمان کمیته امداد مازندران |
احداث ۲۳۵ واحد مسکن برای مددجویان استان مازندران ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مدیر تامین مسکن کمیته امداد مازندران :

احداث ۲۳۵ واحد مسکن برای مددجویان استان مازندران

ساری - مدیر تامین مسکن و ساختمان کمیته امداد مازندران از احداث 235 واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش با مشارکت بسیج سازندگی در سال جاری خبرداد.