مدیر جدید |
رئیس جدید دانشگاه پیام نور اسفراین معرفی شد. ۱۷ آبان ۱۳۹۹

رئیس جدید دانشگاه پیام نور اسفراین معرفی شد.

اسفراین - مراسم معارفه رئیس جدید پیام نور اسفراین باحضور دکتر فیضی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان و فرماندار شهرستان انجام شد.

صبح امروز علی فرجی به ریاست حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین منصوب شد. ۲۸ تیر ۱۳۹۹
در محیط زیست اسفراین فرجی شد؛

صبح امروز علی فرجی به ریاست حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین منصوب شد.

اسفراین - در نشستی بین فرماندار اسفراین و مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی علی فرجی به سمت رئیس حفاظت محیط زیست خراسان شمالی منصوب شد.