مدیر جهاد کشاورزی شیروان |
راز کمبود بذر گندم دولتی در شیروان… ۲۹ آبان ۱۳۹۹
گلایه کشاورزان شیروانی از کمبود بذر گندم دولتی:

راز کمبود بذر گندم دولتی در شیروان…

شیروان - کمبود بذر دولتی، گرانی بذر آزاد و عدم پاسخگویی مسئولین اداره جهاد کشاورزی شیروان دغدغه اصلی این روزهای طلایی کشاورزان این شهرستان شده است.