مدیر حوزه مهندسی وایمنی ترافیک شهرداری یزد |
اصلاح هندسی و مناسب‌سازی مسیر گردشگری معلولان در یزد ۲۷ آبان ۱۳۹۹
مدیر حوزه مهندسی وایمنی ترافیک شهرداری یزد خبر داد:

اصلاح هندسی و مناسب‌سازی مسیر گردشگری معلولان در یزد

یزد- مدیر حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از طرح‌های اصلاح هندسی و مناسب سازی مسیر گردشگری معلولان و مناسب سازی معابر این مسیر خبر داد.