مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد |
پنج شنبه های آموزشی خانه مطبوعات و رسانه های استان تا پایان سال ادامه دارد ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد؛

پنج شنبه های آموزشی خانه مطبوعات و رسانه های استان تا پایان سال ادامه دارد

یزد- مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد از اجرای طرحی با عنوان پنج شنبه های آموزشی تا پایان سال جاری خبرداد و گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقا سطح کیفی اصحاب رسانه استان و بالا رفتن کیفت رسانه ها است.