مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان |
بیلان روزانه منابع آبی خوزستان منفی است ۱۹ آبان ۱۳۹۸
مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان :

بیلان روزانه منابع آبی خوزستان منفی است

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: از ابتدای سال آبی تا کنون بارش موثری که موجب تغییر ورودی آب به سدهای استان خوزستان شود رخ نداده و بیلان روزانه منابع آبی منفی است.