مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌ شمالی |
افزایش تعداد مسمومان ناشی از مصرف متانول در بجنورد به ۲۴ نفر ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌ شمالی گفت :

افزایش تعداد مسمومان ناشی از مصرف متانول در بجنورد به ۲۴ نفر

بجنورد - مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌ شمالی گفت: آمار مسمومان ناشی از مصرف متانول که در چند روز اخیر در بیمارستان‌های این استان بستری شده‌اند، هم‌اکنون به ۲۴ نفر رسیده که وضعیت چهار مصرف کننده بسیار وخیم است.