مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی |
خرید ۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی ۰۳ دی ۱۳۹۸
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی :

خرید ۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی

بیرجند - مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی از خرید 354 تن زرشک از کشاورزان استان خبر داد.