مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان |
۹۸ درصد از جمعیت اردستان دارای پرونده سلامت هستند ۱۴ دی ۱۳۹۸
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان :

۹۸ درصد از جمعیت اردستان دارای پرونده سلامت هستند

کاشان - مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: ۹۸ درصد از جمعیت این شهرستان دارای پرونده سلامت هستند،