مدیر شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی یزد |
بیش از ۴۰۰ کارگر روستایی فاقد بیمه را شناسایی و به بیمه تامین اجتماعی معرفی کردیم ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیر شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی یزد،

بیش از ۴۰۰ کارگر روستایی فاقد بیمه را شناسایی و به بیمه تامین اجتماعی معرفی کردیم

یزد- مدیر شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی یزد گفت: دامنه فعالیت شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی استان یزد که در سال ۹۳ شکل گرفت، در دو بعد اجتماعی و اقتصادی است. به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، مجید شایقی مدیر شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و […]