مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه |
۲۷هزار و ۱۰۵ کارت سوخت در کرمانشاه رمز گشایی شدند ۲۶ آذر ۱۳۹۸
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه :

۲۷هزار و ۱۰۵ کارت سوخت در کرمانشاه رمز گشایی شدند

کرمانشاه - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از رمزگشایی بیش از ۲۷ هزار کارت سوخت در این استان خبر داد.