مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین |
تولید سالانه ۱۰۰ هزار قطعه زالو در قزوین ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

تولید سالانه ۱۰۰ هزار قطعه زالو در قزوین

قزوین - مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید سالانه ۱۰۰ هزار قطعه زالو در استان خبر داد.