مدیر صنایع کشاورزی ایلام |
تولید سالانه ۸۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در ایلام ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مدیر صنایع کشاورزی ایلام :

تولید سالانه ۸۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در ایلام

ایلام - مدیر صنایع کشاورزی ایلام از تولید سالانه ۸۵۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و... در این استان خبر داد.