مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی |
اختصاص ۱۴۳ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان ۲۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد:

اختصاص ۱۴۳ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از اختصاص 143 میلیارد تومان اعتبار طی امسال برای اشتغال مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

ایجاد یک هزار و ۵۷۷ شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در خراسان شمالی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی :

ایجاد یک هزار و ۵۷۷ شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در خراسان شمالی

بجنورد - مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی از ایجاد یک هزار و 577 شغل توسط این صندوق در استان خبر داد.