مدیر عامل آلومینای ایران |
کارگران محور تحقق شعار «جهش تولید» در کشور هستند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران:

کارگران محور تحقق شعار «جهش تولید» در کشور هستند

جاجرم - مدیرعامل شرکت آلومینای ایران ضمن تبریک روز کارگر و تاکید بر اینکه کارگران محور تحقق شعار جهش تولید در کشور هستند؛ تلاش و کوشش مضاعف را لازمه آن دانست.