مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل |
۴۰ واحد تجاری بابل در آتش سوخت ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل :

۴۰ واحد تجاری بابل در آتش سوخت

ساری - مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل از آتش سوزی در ۴۰ واحد تجاری عصر امروز شنبه در محله مسجد جامع بابل دچار خبر داد.