مدیر عامل سامانه آذر پارک |
فعالیت ۱۵۵ نیروی پارکبان در تبریز ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مدیر عامل سامانه آذر پارک :

فعالیت ۱۵۵ نیروی پارکبان در تبریز

تبریز - مدیر عامل سامانه آذر پارک ازفعالیت ۱۵۵ نیروی فعال پارکبان در سطح کلانشهر تبریز خبر داد و گفت: در حال حاضر نزدیک بر ۲۰۰ پارکبان به صورت تمام شیفت، مشغول فعالیت هستند.