مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد |
حضور مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در سامانه ارتباط مردم و دولت ۰۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در سامانه ارتباط مردم و دولت

یزد- مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در سامانه سامد پاسخگوی مردم بود.

سال جاری هفت مخزن آبرسانی روستایی استان به بهره برداری رسید ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

سال جاری هفت مخزن آبرسانی روستایی استان به بهره برداری رسید

یزد- مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد گفت: علی رغم محدودیت اعتبارات و ابلاغ کم تخصیص یافته و افزایش مبلغ تمام شده در سال جاری هفت مخزن آبرسانی روستایی استان به بهره برداری رسید و چهار مخزن دیگر به زودی بهره برداری می شود.

اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی، پروژه مهم شرکت آبفا یزد است ۰۵ شهریور ۱۳۹۹

اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی، پروژه مهم شرکت آبفا یزد است

یزد- مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در نشست با نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد گفت : اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی استان در راستای جلوگیری از پرت و هدررفت آب از پروژه های حائز اهمیت این شرکت می باشد .

آبرسانی برای ۵۰۰۰ روستایی در هفته دولت یزد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

آبرسانی برای ۵۰۰۰ روستایی در هفته دولت یزد

یزد-مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت، بیش از پنج هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.