مدیر عامل شرکت آبفا خراسان شمالی |
بهره برداری از دو پروژه فاضلاب شهر آشخانه و فاضلاب مساکن گلستان شهر بجنورد ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
با حضور وزیر نیرو :

بهره برداری از دو پروژه فاضلاب شهر آشخانه و فاضلاب مساکن گلستان شهر بجنورد

بجنورد - در هجدهمین هفته از پویش #الف_ب_ایران دو پروژه فاضلاب شهر آشخانه و فاضلاب مساکن گلستان شهر بجنورد با حضور وزیر محترم نیرو افتتاح می شود.