مدیر عامل شرکت آبفا یزد |
بازدید مدیر عامل شرکت آبفا یزد از تصفیه خانه فاضلاب بافق ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

بازدید مدیر عامل شرکت آبفا یزد از تصفیه خانه فاضلاب بافق

یزد- اصغر ریاضتی مدیر عامل شرکت آبفا یزد از مراحل ساخت تصفیه خانه فاضلاب بافق بازدید کردد.