مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد |
ضرورت صرفه جویی آب یزد با کم شدن سهمیه آب انتقالی بعلت خشکسالی ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد اعلام کرد:

ضرورت صرفه جویی آب یزد با کم شدن سهمیه آب انتقالی بعلت خشکسالی

 یزد-مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد گفت: امسال با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر کشور و خشکسالی شدیدتر در استان یزد، گرمای زودهنگام هوا و کم شدن سهمیه آب انتقالی بعلت خشکسالی، متاسفانه شرایط خیلی سختی را برای تامین آب مجموعه شهرهای استان به نحوی که بتوانیم آب را به صورت پایدار […]