مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام خراسان شمالی |
کاهش قیمت مرغ در خراسان شمالی ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
رئیس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی:

کاهش قیمت مرغ در خراسان شمالی

رئیس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی گفت: قیمت مرغ امروز دوباره در این استان کاهش یافت.