مدیر عامل شرکت گاز یزد |
تقدیر استاندار یزد از مدیرعامل شرکت گاز استان به دلیل اجرای پروژه های گازرسانی ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تقدیر استاندار یزد از مدیرعامل شرکت گاز استان به دلیل اجرای پروژه های گازرسانی

یزد- استاندار یزد با اعطاء لوح سپاس از مدیرعامل شرکت گاز استان یزد به دلیل اجرای پروژه های گازرسانی و بهره مندی ۹۹ درصدی جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی قدردانی نمود. به گزارش انتهاج، محمد علی طالبی در این تقدیرنامه خطاب به مدیر عامل شرکت گاز استان یزد آورده است: در روزهای اخیر کارنامه […]