مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی |
پای کیک های آلوده به بجنورد رسید ۲۶ آذر ۱۳۹۸
مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :

پای کیک های آلوده به بجنورد رسید

بجنورد - مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شهروندی در بجنورد با خرید کیک از یکی از فروشگاه هاى اين شهر متوجه آلوده بودن آن به قرص می شود.