مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد |
منابع آبی تفت، در معرض آلودگی ۲۱ مهر ۱۳۹۹

منابع آبی تفت، در معرض آلودگی

یزد- مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد با تاکید بر این که منابع آبی تفت در معرض آلودگی قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و در نتیجه آلودگی چندین برابری فاضلابهای بیمارستانی و درمانگاهی، ضروری است هر چه سریعتر اتصال فاضلاب های بیمارستانی و درمانگاهی به شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب صورت گیرد.