مدیر مرکز دیابت یزد |
ممکن است سونامی دیابت داشته باشیم؛ نسل جدید چاق هستند ۰۱ آذر ۱۳۹۹
مدیر مرکز دیابت یزد؛

ممکن است سونامی دیابت داشته باشیم؛ نسل جدید چاق هستند

یزد- مدیر مرکز دیابت یزد گفت: ممکن است سونامی و طوفان دیابت داشته باشیم زیرا نسل ما نسل چاق و همراه با استرس و کم تحرک است که باید برای آن تمهیداتی بیاندیشیم.