مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال وبختیاری |
مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری ۲۸ دی ۱۳۹۸
مدیر مرکز فوریت های پزشکی چهارمحال وبختیاری :

مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال وبختیاری از مسمومیت پنج نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری خبر داد.