مدیر مسکن مهر پردیس |
جانمایی ۱۵ هزار واحد در فاز ۸ مسکن مهر پردیس ۲۰ آذر ۱۳۹۸
مدیر مسکن مهر پردیس :

جانمایی ۱۵ هزار واحد در فاز ۸ مسکن مهر پردیس

پردیس - مدیر مسکن مهر پردیس  از جانمایی ۱۵ هزار واحد در فاز ۸ مسکن مهر خبر داد و گفت: تا امروز ۳۰ هزار واحد در فاز ۸ پردیس جانمایی و به متقاضیان اعلام شده است