مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان |
آغاز فاز سوم امداد فرهنگی در روستاهای کمترتوسعه یافته گلستان ۱۴ دی ۱۳۹۸
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان :

آغاز فاز سوم امداد فرهنگی در روستاهای کمترتوسعه یافته گلستان

گرگان - مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان از آغاز فاز سوم امداد فرهنگی در روستاهای کمترتوسعه یافته خبر داد.