مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی |
۱۳ تیر ۱۳۹۸

جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر برای نخستین بار در خراسان شمالی

بجنورد _ به گزارش انتهاج مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در رابطه با آثاری که در جشنواره حضور داشتند افزود : ۲۵۱ اثر از ۱۶۹ هنرمند از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در بین استان ها خراسان شمالی ، گلستان و تهران مشارکت بیشتری در این جشنواره داشتند. […]