مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد |
دارایی شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت متشکل از سهام ۴۰ شرکت اقتصادی قوی است ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد؛

دارایی شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت متشکل از سهام ۴۰ شرکت اقتصادی قوی است

یزد-مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد در نشست خبری گفت: دولت طبق قانون موظف است توزیع سهام عدالت را بین مردم انجام دهد و شامل شش دهک پایین جامعه می شود.