مدیر کل امور مالیاتی |
تسلیم اظهار نامه‌های مشاغل در استان ۰۶ تیر ۱۳۹۸

تسلیم اظهار نامه‌های مشاغل در استان

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از خبرنگاران جوان، یعقوبی نژاد مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: صاحبان مشاغل در خراسان شمالی که طبق قانون تا پایان خرداد ماه برای ارائه اظهار نامه‌های مشاغل مالیاتی خود فرصت داشتندکه امسال به واسطه تعطیلی ۳۱ خرداد قانون تا پایان وقت اداری یکم تیر به آن‌ها […]