مدیر کل بهزیستی استان یزد |
ضرورت تسریع مناسب سازی پل های عابر پیاده در یزد ۱۸ آذر ۱۳۹۹
برای تبدیل به شهر دسترس پذیر:

ضرورت تسریع مناسب سازی پل های عابر پیاده در یزد

یزد-شهردار یزد گفت: برای تبدیل شدن به شهر دسترس پذیر مشکلاتی در زمینه پل های مکانیزه و پل های عابر پیاده شهر یزد داریم که سعی می کنیم در آینده رفع شود.