مدیر کل ثبت احوال استان البرز |
ارائه خدمات ثبت احوال البرز در روز انتخابات ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
مدیر کل ثبت احوال استان البرز :

ارائه خدمات ثبت احوال البرز در روز انتخابات

کرج - مدیر کل ثبت احوال استان البرز از ارائه خدمات این اداره کل تا پایان زمان رای گیری در روز دوم اسفند ماه به مردم خبر داد.